Organisasjonsendringer og endringsledelse

Organisasjonsendringer og endringsledelse - Dag Ingvar Jacobsen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Ingvar Jacobsen
DIMENSJON
9,58 MB
FILNAVN
Organisasjonsendringer og endringsledelse.pdf
ISBN
1396126479666

BESKRIVELSE

Denne boken viser at endring er mange forskjellige fenomener, skjer på mange ulike måter og kan ha helt ulike årsaker og drivkrefter. Den bidrar også til å utvikle en konstruktiv teori om planlagt organisasjonsendring. Boken har to hoveddeler. Del 1 tar opp hvordan det er mulig for organisasjoner å aktivt endre seg for å møte nye utfordringer de står overfor. Forfatteren gir en analysemodell basert på fire elementer: drivkrefter, endringens innhold og omfang, endringsprosessen og endringskonteksten. Del 2 tar opp hvordan en organisasjon kan gjennomføre en planlagt endring. Det er lagt vekt på hvordan de som er ansvarlige for å gjennomføre endring endringsagentene kan benytte ulike endringsstrategier, og hvordan planlagte endringsprosesser kan ledes. Forfatteren viser hvordan ulike endringsstrategier og ulike måter å lede endring på kan være like effektive, men i ulike situasjoner. Fremstillingen i boken er tverrfaglig, og baserer seg på forskning fra så vel psykologi og sosiologi som statsvitenskap og økonomi. Et omfattende kildemateriale gjør den også egnet for de som ønsker å studere endring i organisasjoner nærmere. Denne boken foreligger også i engelsk utgave utgitt av Fagbokforlaget med tittelen Organizational Change and Change Management. Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Universitetet i Agder, og er mye brukt som foredragsholder. Han er forfatter av flere bøker innenfor organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode.

Artikkelen baserer seg på boken "Endringsledelse og ledelsesendring", Universitetsforlaget 2006. Organisasjonsendringer og endringsledelse Jacobsen, Dag Ingvar. Heftet / 2012 / Bokmål 499,-419,-Ikke i salg Produktbeskrivelse.

På denne siden kan forelesere laste ned ressursmateriell til Organisajonsendringer og endringsledelse samt den engelske utgaven Organizational Change and Change Management.Bøkene er skrevet av Dag Ingvar Jacobsen. Tydelig ledelse gjennom endring krever avklarte roller og ansvar fordi endringsprosesser krever ledelse på flere nivåer. La oss se nærmere på topplederens, mellomlederens og prosjektlederens rolle. Oppgavene omfatter prosjektledelse og faglig bistand til kartlegging av organisasjon og arbeidsprosesser, omorganisering og omstilling med implementering i ny organisasjonsmodell, endringsledelse samt lederstøtte i forbindelse med endrede arbeidsoppgaver og ny organisasjon.

RELATERTE BØKER