Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar

Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar - Tone Birkeland, Ingeborg Mjør, Anne-Stefi Teigland | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tone Birkeland, Ingeborg Mjør, Anne-Stefi Teigland
DIMENSJON
10,13 MB
FILNAVN
Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar.pdf
ISBN
9704721262703

BESKRIVELSE

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelittterære feltet. Boka kombinerer litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv. Eit rikt utval teksteksempel frå norsk og omsett barnelitteratur syner mangfaldet i barnelitteraturens uttrykk og tematikk.Boka er viktig for studentar i barnehagelærarutdanninga og grunnskolelærarutdanninga, og for andre som søker kunnskap om barnelitteratur.Denne 4. utgåva er grundig revidert og oppdatert med nyare teoriorientering og teksteksempel. To kapittel er heilt nyskrivne, dei sju andre er utvida, reviderte og oppdaterte.Kapittel 1 reflekterer over lesing som individuell og sosial hending.Kapittel 2 drøftar barnelitteraturens estetikk med vekt på barneperspektivet som karakteristisk forteljarposisjon.Kapittel 3–7 framstiller utbreidde barnelitterære sjangrar og teksttypar: eventyr og fablar, prosaforteljingar, bildebøker, lyrikk og fagbøker.Kapittel 8 syner korleis barnelitteraturen utvidar tekstbegrepet, tøyer sjangergrenser og skaper nye forteljingsformer ved å gå i dialog med utbreidde medier innanfor det barnekulturelle feltet.Kapittel 9 drøftar barnelitteraturens sjangrar og teksttypar i forhold til skiftande tider sine førestillingar om barn og barndom.

Eventyr, prosaforteljingar, bildebøker, lyrikk, fagbøker og populærlitteratur blir handsama i eigne kapittel. Boka gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet og rettar seg primært mot barnelitteraturstudiet i førskule- og allmennlærarutdanninga. Den kombinerer litteraturteori med didaktisk Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet.

Själv har jag med stor behållning använt de tidigare utgåvorna i min egen undervisning, och jag har beklagat att det inte riktigt funnits någon likvärdig introduktion på svenska. Därför är det med viss spänning jag läser den nya, tredje upplagan. Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet.

RELATERTE BØKER