Kunnskap, læring og veiledning i praksis

Kunnskap, læring og veiledning i praksis - Eva Berthling Herberg, Helga Jóhannesdóttir | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Eva Berthling Herberg, Helga Jóhannesdóttir
DIMENSJON
8,40 MB
FILNAVN
Kunnskap, læring og veiledning i praksis.pdf
ISBN
5183005378271

BESKRIVELSE

Forfatterne presenterer sentrale tema i forståelsen av kunnskap og læring, samtidig som de viser sammenhengen mellom kunnskap, verdier og yrkesrolle. Denne nye utgaven er oppdatert på teori og ny forskning og gir kunnskap som kan redusere "praksissjokket". Forfatterne tar opp sentrale tema i forståelsen av kunnskap og læring, samtidig som de viser sammenhengen mellom kunnskap, verdier og yrkesrolle. De viser hvordan refleksjon i praksis, studentveiledning og et sosialt læringsfellesskap kan bidra til utvikling av en profesjonell yrkesrolle.Boka viser hvordan praksislæring er grunnleggende for utvikling av kompetanser og profesjonell yrkesrolle hos sosialarbeidere. Den presenterer ulike aspekter av kunnskap: påstandskunnskap, ferdighetskunnskap, fortrolighetskunnskap og omdømmekunnskap, og gir eksempler på hvordan kunnskapen er sammenvevd i praksis. Boka gir innspill til hvordan studentene kan få utbytte av praksisstudiene. Dette gjøres ved å beskrive individuelle læringsprosesser, deltagelser i praksisfellesskap, refleksjonsmodeller, observasjon og veiledning. Boka er skrevet for studenter, praksisveiledere og lærere ved profesjonsutdanningene.

Høgskolen i Sørøst-Norge Hva kjennetegner ... Læring og mestring Læring forstås her som en sosial prosess. Utvikling av kunnskap og kompetanse er en integrert del av praksis, og læring knyttes til anvendelse av kunnskapen (6).

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning er beregnet på bruk i studietilbudene i veiledning og lærerutdannelse ved universiteter og høyskoler. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling, og metodene er derfor orientert mot handlinger i en profesjonskontekst knyttet til utdanning fra barnehage til høgskole. Gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid kan forskere og praktikere erfare hvordan læring, forskning, utvikling og refleksjon henger tett sammen. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og veiledningens praksis.

RELATERTE BØKER