Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1 Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,59 MB
FILNAVN
Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie: sykepleieboken 1.pdf
ISBN
7620261638730

BESKRIVELSE

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 1 gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende.Boken består av tre hoveddeler:- Å være pasient og pårørende- Å utøve sykepleie- Pasientens grunnleggende behovI denne 5. utgaven har boken gjennomgått en omfattende revidering og er styrket med kapitler om henholdsvis kunnskapsbasert praksis, profesjonell omsorg og faglig skjønn, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, kommunikasjon, kliniske undersøkelser, psykososiale behov og komorbiditet. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i det elektroniske prosedyreverket VAR Healthcare, som alltid er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap.Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie, men er relevant også for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som formål.Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til den digitale læringsressursen "Øvelser i klinisk sykepleie".

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1.

Sykepleieboken 1. Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter.

RELATERTE BØKER