Risikoanalyse

Risikoanalyse - Terje Aven, Willy Røed, Hermann S. Wiencke | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Terje Aven, Willy Røed, Hermann S. Wiencke
DIMENSJON
4,71 MB
FILNAVN
Risikoanalyse.pdf
ISBN
5388860488074

BESKRIVELSE

Hvordan kan din virksomhet sikre gode risikoanalyser? I denne boken drøftes analysenes plass i risikostyringen. Hvordan bør risikoanalysene planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten? Teorien belyses gjennom en rekke eksempler fra ulike samfunnsområder, som transport, helse, olje og gass, IKT og kommunal virksomhet. Hvert eksempel innledes med et beslutningsproblem, og viser hvordan analysene kan brukes for å gi hensiktsmessig beslutningsstøtte. Risikoanalyse omhandler problemstillinger knyttet til sikkerhet både når det gjelder ulykkeshendelser og tilsiktede handlinger som sabotasje og terror. Boken retter seg mot fagpersonell innen risikoanalyse, studenter i risiko- og sikkerhetsfag og ledere og beslutningstakere i ulike virksomheter og sektorer. Denne andreutgaven er oppdatert i henhold til utviklingen i risikofaget siden 2007.

Malene og eksemplene er også å finne under de aktivitetene der de naturlig hører hjemme i veiledningsmateriellet. Risikoanalyse Kurs. Risikoanalyse er en type analyse som avdekker risikoen tilknyttet en aktivitet, et tiltak eller system.

Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse. Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer.

RELATERTE BØKER