Ysting

Ysting - Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnhild Nordbø, Maria Ballhaus
DIMENSJON
7,30 MB
FILNAVN
Ysting.pdf
ISBN
7643110007762

BESKRIVELSE

Denne boka er ei lærebok i handverksysting. Ho tek for seg ysting heilt frå nybyrjarnivå, men inneheld mange detaljar og tips som er nyttige òg for erfarne ystarar. Boka startar med grunnleggjande mjølkekjemi og mikrobiologi og prinsippa for modning og smaksutvikling i ost. Ho gjennomgår regelverk kring mjølkeforedling og korleis regelverket kan etterlevast i praksis. Deretter er framstillingsprosessen for dei viktigaste gruppene av mjølkeprodukt grundig handsama. For kvart trinn i ystinga forklarar forfattarane kva som skjer i praksis, og korleis små justeringar verkar inn. Så kan ein finne årsakene til at osten ikkje alltid blir som ein ønskjer. Boka gjev grunnlag for å utvikle eigne oppskrifter og framgangsmåtar og skape nye mjølkeprodukt med trygg, god og stabil kvalitet. Ragnhild Nordbø er utdanna næringsmiddelkandidat frå Ås. Ho har arbeidd som ostefagleg rådgjevar ved Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule sidan 2004. Ho har vore budeie i over 30 år og driv no gard med ysteri i Trøndelag. Maria Ballhaus har arbeidd med mjølkeforedling sidan 2005. Ho har erfaring som budeie både i Noreg og i Sveits. Ho har vore lærar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule og rådgjevar på Ressurssenteret ved skulen. No driv ho eigen gard med ysteri i Tyskland. Boka er resultat av eit prosjekt på Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, der forfattarane er lærarar på kurs i mjølkeforedling. Anne Karin Hatling har vore prosjektleiar.

2017: Sting performed at the Budokan in Tokyo, Japan. 2016: Sting performed the National Music Publishers' Association Annual Meeting in New York.

Ystingen inkluderer også forskjellige etterfølgende prosesser fram til modning, avhengig av hva slags type ost som skal tilvirkes. Ysting er nemninga på den prosessen som går ut på å framstille ost.Ystinga vert i våre dagar for det meste gjort industrielt i såkalla ysteri, som anten kan vere sjølvstendige verksemder, eller produksjonseiningar i meieri.. Ystinga går føre seg ved at det vert tilsett løype, eit enzym, til ei oppvarma mengd mjølk, fløyte, eller ei blanding av mjølk og fløyte. Difor er dette er eit verk for deg som vil lære om ysting som tradisjons-handverk og som ynskjer å få innblikk i kulturen rundt ystinga - i ei norsk fjellbygd - sett i norsk og internasjonal samanheng.

RELATERTE BØKER