Psykologiens forskningsmetoder

Psykologiens forskningsmetoder - Frode Svartdal | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Frode Svartdal
DIMENSJON
3,53 MB
FILNAVN
Psykologiens forskningsmetoder.pdf
ISBN
7015909583719

BESKRIVELSE

Boken gir en introduksjon til viktige begreper og prinsipper innenfor psykologiens forskningsmetoder. I fremstillingen legges det vekt på presentasjon og diskusjon av metodiske temaer som man ofte støter på i innføringsbøker i psykologi. Fremstillingen omfatter derfor en rekke eksempler fra psykologisk forskning for å illustrere metodiske problemstillinger. Forskningsmetoder er et verktøy som forskere anvender for å oppnå økt innsikt. Et verktøy har i seg selv liten verdi; det får verdi først når det gir oss noe viktig som vi ikke kunne fått uten bruk av verktøyet. Denne boken viser hvordan forskere bruker vitenskapelige metoder for å oppnå sikrere og mer anvendelig kunnskap. Boken er beregnet på psykologistudenter og andre som ønsker en lett tilgjengelig, men likevel omfattende fremstilling av forskningsmetoder. Frode Svartdal er cand.psychol. og dr.philos. og arbeider som professor ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø.

- psykologivarianten), begge på 10 studiepoeng. År Semester Emner i årsstudium i psykologi 1 1.

Forfatteren setter også et klarere skille mellom design og metode og boken er organisert i tråd med nevnte skille: Del 1 (kapitlene 1-3) omhandler grunnleggende prinsipper og begreper Del 2 (kap. 4-6) omhandler metoder ... PSY3270 Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis i forståelsen av endringsprosesser hos mennesker som ønsker utvikling. Studenten vil få kjennskap til typiske forskningsmetoder som anvendes for å studere mentale prosesser.

RELATERTE BØKER