Teknologi og læringsmiljø

Teknologi og læringsmiljø En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,56 MB
FILNAVN
Teknologi og læringsmiljø.pdf
ISBN
3276405087875

BESKRIVELSE

Forfatterne av denne boken diskuterer sammenhengen mellom teknologi og læringsmiljø og hva slags betydning den har for elevenes læringsutbytte. Digitale ferdigheter inngår som en av fem grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling i skolen. Bokens formål er å presentere muligheter og dilemmaer knyttet til teknologi, og hvordan bruken av digitale verktøy kan styrke læringsmiljøet. Boken bidrar til en forståelse av hvordan teknologi og læringsmiljø kan påvirke hverandre, og på den måten skape nye forståelser hos lærerstudenter, lærerutdannere og etablerte lærere som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i læringssituasjoner. Redaktører er Trond Lekang og Mirjam Harkestad Olsen, som begge arbeider med utdanning av pedagoger for arbeid i skolen. De har fått med seg et knippe forfattere som har undersøkt diverse digitale prosesser, og som presenterer og diskuterer sine data ut fra ulike teoretiske vinklinger.

Digitale.. Målet med denne modulen er at personalet skal utvide sin forståelse av hva teknologi er og hvordan vi kan arbeide med teknologi i barnehagen. I arbeidet med denne modulen vil personalet få inspirasjon og konkret erfaring med teknologi. Et godt læringsmiljø kjennetegnes derfor av struktur, trygghet og toleranse for at vi er forskjellige.

Disse inndelingene glir litt over i hverandre, men de har alle til felles at de berører studentenes studiesituasjon. Fredag hadde jeg kaffe med Beate Dessingthon som spurte om fysisk læringsmiljø og sammenheng mellom teknologibruk og læringsmiljø. To forskjellige problemer så jeg skriver om dem separat.

RELATERTE BØKER