Velferdsteknologi

Velferdsteknologi - Hege Kristin Andreassen, Gunnbjørg Karin Aune, Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Hilde Thygesen, Ger Wackers | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hege Kristin Andreassen, Gunnbjørg Karin Aune, Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Hilde Thygesen, Ger Wackers
DIMENSJON
12,83 MB
FILNAVN
Velferdsteknologi.pdf
ISBN
6911723138557

BESKRIVELSE

Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for Velferdsteknologi er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.

Studiet passer for deg som ønsker ny, spennende og etterspurt kompetanse. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi er et "økosystem" av tekniske løsninger som i stor grad skal gjøre det enklere og tryggere for eldre å bo lenger hjemme.

Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger. Norske myndigheter satser nå på velferdsteknologi for å bistå med framtidas utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon krever helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse. Velferdsteknologi fra Telenor er med på å gi eldre og pleietrengende i din kommune en enklere og tryggere hverdag hjemme.

RELATERTE BØKER