Norge i internasjonale operasjoner

Norge i internasjonale operasjoner Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,38 MB
FILNAVN
Norge i internasjonale operasjoner.pdf
ISBN
7242863025489

BESKRIVELSE

Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag.Etter den kalde krigen har norsk maktbruk endret karakter. Fra å være passive fredsbevarere i FNs tjeneste har styrkene tatt en mer aktiv rolle i det internasjonale konfliktbildet på 2000-tallet, og har tidvis spilt en viktig rolle i den spisseste enden. Hva forklarer Norges militære hamskifte fra 2000-tallet? Hvorfor er militær synlighet og ""tellende styrkebidrag"" så viktig i internasjonale operasjoner? Hvilke erfaringer har de norske styrkene trukket? Og hva er konsekvensene for hjemmeforsvaret? Med ulike innfallsvinkler analyseres her Norges internasjonale operasjoner i lys av innenriks- og utenrikspolitiske forhold, og fanger opp de operative utfordringene som er gjort i de ulike forsvarsgrenene.

Økt kontakt og koordinering er viktig for å bidra til en effektiv global freds- og sikkerhetsarkitektur. I Norge er begrepet internasjonale operasjoner innarbeidet som fellesbetegnelse for en gitt innsats utenfor Norges grenser, der den norske stat stiller militært og sivilt personell til disposisjon for en folkerettslig forankret innsats i tilknytning til militære konflikter. 'Intops' brukes som en populær betegnelse.

... Norges hovedbidrag i Afghanistan består av soldater fra Forsvarets spesialstyrker som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul. Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner.

RELATERTE BØKER