Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar - Øyvind Kvalnes | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øyvind Kvalnes
DIMENSJON
12,87 MB
FILNAVN
Etikk og samfunnsansvar.pdf
ISBN
1178195340579

BESKRIVELSE

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

NIVA stiller krav til forskningsetikk, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler. Etikk og samfunnsansvar Et trygt uteliv. NHO Reiseliv jobber for et trygt og inkluderende restaurant- og uteliv uten fyll, vold og narkotika.

Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. av de etiske prinsipper og holdninger som kommunen ønsker å ivareta og fremme.

RELATERTE BØKER