Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,85 MB
FILNAVN
Tilpasset opplæring.pdf
ISBN
3415140272161

BESKRIVELSE

«Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på. Boka belyser prinsippet ved å ta for seg forskning i spenningsfeltet skolen som organisasjon, lærerne som leder av elevgruppen og elevenes læringsarbeid. Forfatterne, med sine spesialområder, søker å utforske muligheter og mangfoldet i klasserommet gjennom å speile teori og forskning opp mot praksis. Dette er både innspill til hvordan kunnskapsbasert praksis kan bygges, og bidrag til den faglige diskusjonen i utdanningssystemet. Bokas målgruppe er alle nivåer i utdanningsinstitusjoner, fra forskere i universitets- og høyskolesektoren til lærere og studenter. Til sammen inneholder Tilpasset opplæring ti kapitler som omtaler og diskuterer tilpasset opplæring ut fra forskjellige perspektiver. Kapitlene omhandler mange temaer, fra hva som kjennetegner tilpasset opplæring i et klasserom der læreren leder det mangfoldet en elevgruppe representerer, til diskusjoner om spesialpedagogikk og ordinær undervisning, oppfølging av flerspråklige elever samt tilrettelegging for elever med høyt akademisk potensial. I tillegg blir prinsippet om tilpasset opplæring identifisert som et bærende element i sentrale temaer som vurdering, læringsstrategier, foreldresamarbeid, relasjonen mellom lærer og elev, og ledelse av skolen. Boka er forskernes bidrag til en forskningsbasert kunnskapsutvikling og praksis for bokas målgruppe.

Anbefalingene er derfor ikke gradert. Ofte vil slik oppfølging medføre at helsepersonell, sammen med PPT, påpeker behov for tilrettelegging i skolen ved store vansker i skolesituasjonen. Senter for Tilpasset Opplæring AS arbeider i forhold med mennesker med ulike former for psykososiale vansker, samt med institusjoner og andre som arbeider med samme målgruppe.

Generelle eksempler på tilpasset opplæring: La elevene bruke ulike […] Mette Bunting Tilpasset opplæring - forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Tilpasset opplæring. Artikler.

RELATERTE BØKER