Det gamle testamentet

Det gamle testamentet En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,88 MB
FILNAVN
Det gamle testamentet.pdf
ISBN
5884392287597

BESKRIVELSE

Forfattarane analyserer her eit utval tekstar frå Det gamle testamentet. Det blir lagt vekt på korleis teksten tolkar livet, skapar meining og påverkar lesarane. Kvar tekst blir sett på frå fire vinklar: bakgrunn, form, innhald og verknad. Tekstane er henta frå Genesis, Exodus, Salmane og Jesaja. Med litteraturliste, emneregister, liste over forkortingar og liste over kvar illustrasjonane er henta frå.

Fortellingen om hvordan Moses får de ti bud av Gud på Sinai er sentral i Det gamle testamentet. Det gamle testamentet, ofte forkorta til GT, òg kalla Den hebraiske bibelen, er eit kanonisk (heilag) skrift for jødedommen og kristendommen. Skriftet er ein av to hovuddelar av Bibelen; Den andre hovuddelen er Det nye testamentet (ofte forkorta til NT)..

Men det var også ganske forskjellige oppfatninger om hvordan Messias skulle være. Det som der viser seg er nemlig at verken Jesus eller apostlene velger å ta et oppgjør med disse tekstene i Det gamle testamentet. I stedet skjer det motsatte: Gang på gang taler de om den jødiske Bibelen som inspirert av Gud, og som «nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd» (2 Tim 3,16). Det er her de kristne henter grunnlaget for at Jesus er Guds sønn, han ble lovet menneskene av Gud i det gamle testamentet.

RELATERTE BØKER