Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens - Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen
DIMENSJON
3,62 MB
FILNAVN
Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens.pdf
ISBN
4587916076613

BESKRIVELSE

Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften. Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.

Dette må jeg kunne. Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram til vikarer og nyansatte uten helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens.

Det finnes hjelpemiddelsentraler i alle fylker. Holthe, T., Velferdsteknologi og kognitive hjelpemilder til personer med demens. 2016: Aldring og Helse (under publisering).

RELATERTE BØKER