Pedagogiske fenomener

Pedagogiske fenomener Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,69 MB
FILNAVN
Pedagogiske fenomener.pdf
ISBN
6062864685542

BESKRIVELSE

Pedagogiske fenomener - en innføring gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og tenkemåter. Boka er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Den tegner et kart over terrenget og oppmuntrer til å se på pedagogiske oppgaver og utfordringer ut fra et faglig perspektiv. Her gis det rom for intellektuelle oppdagelser, for fornyelse og utdyping av egen forståelse og engasjement. Boka vil inspirere deg som student til å reflektere over egen danningsprosess og erfaringer fra egen sosialisering, oppdragelse og undervisning.Boka viser hvordan det å handle og tenke pedagogisk er dypt menneskelig. Den har fire deler. Første del peker ut sentrale tema. I andre del utforskes pedagogiske praksisformer og tredje del pedagogiske institusjoner. Fjerde del tar for seg forholdet mellom pedagogikk og samfunn. Underveis blir det tydelig hvordan pedagogiske fenomener inngår i kultur og samfunn. Gjennomgående tema er normativitet, symmetri og asymmetri, makt og avmakt, tid, og ideen om framgang.

Den tegner et kart over terrenget og oppmuntrer til å se på pedagogiske oppgaver og utfordringer ut fra et faglig perspektiv. Her gis det rom for intellektuelle ... Forskningsfokuset hennes er særlig knyttet til lærer- og lærerutdanning i et kultur- og danningshistorisk perspektiv.

Den tegner et kart over terrenget og oppmuntrer til å se på pedagogiske … Det pedagogiske triangelet 406 Fugleperspektiv 408 Pedagogikkens forankring i menneskevitenskapene 412 Forfatteromtaler 415 Fotografier og illustrasjoner 419 Stikkord 421 Personregister 427 106367 GRMAT Pedagogiske fenomener 160101.indd 12 28.06.16 10.33 forskjeller mellom ulike typer av forklaringer og slutninger samt hvilke metoder som er egnet for å forstå eller forklare ulike typer av pedagogiske fenomener. hvilken rolle pedagogisk forskning kan og bør spille i samfunnet, for eksempel med hensyn til hvordan vi organiserer utdanningsvirksomhet eller tilrettelegger for læring i skole og arbeidsliv. Pedagogiske fenomener - en innføring gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og tenkemåter.

RELATERTE BØKER