Vesentleg og viktig?

Vesentleg og viktig? - Audgunn Oltedal | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Audgunn Oltedal
DIMENSJON
5,5 MB
FILNAVN
Vesentleg og viktig?.pdf
ISBN
6719369490801

BESKRIVELSE

Korleis tenkjer journalistar om eigne verdiar? Vinteren 2008 og 2009 intervjua Audgunn Oltedal 29 journalistar i ti nyheitsredaksjonar frå Vadsø i nord til Horten i sør om vesentlegkravet i journalistikken. Svara viser at det rår ei ganske lik oppfatning av kva som kjenneteiknar vesentlege nyheiter. Ingen seier at eigne verdiar ikkje betyr noko for dei val journalisten gjer, men i faglege diskusjonar i redaksjonen er eigne verdiar eit ikkje-tema. Forfattaren vektlegg transparens. La samfunnsborgaren få kikke deg i korta og sjølv vurdere om du ivaretek yrkets krav til fair behandling, meiner ho. Vekt på det vesentlege, menneskeverd, ytringsfridom, vere kritisk og ubunden, ivareta sanningskravet - dette forstår forfattaren som dei sentrale profesjonsverdiar i journalistyrket.

Undersøkinga om ligg til grunn for boka 'Vesentleg og viktig? Verneområde I Stryn kommune har vi 6 område og 1 naturminne verna etter Lov om naturmangfold (tidlegare naturvernlova): Nasjonalpark: Jostedalsbreen nasjonalpark (totalt 1314 km², der ein vesentleg del ligg i Stryn kommune) Naturreservat: Flostranda - edellauvskog (1814 dekar) Storedalen - skog, verna etter reglane for frivillig vern (9077 dekar) Tvinna - myr (5076 dekar) Tjønnane ... Kjøp bøker av Audgunn Oltedal. Audgunn Oltedal er journalist, og har mellom anna arbeidet i NRK.

Til saman driv desse føretaka om lag 46 000 dekar jordbruksareal. I tillegg er det betydelege utmarksareal som blir beita av sau, geit og storfe sommarstid. viktig.

RELATERTE BØKER