Kommunal organisering

Kommunal organisering - Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen Sørensen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen Sørensen
DIMENSJON
4,7 MB
FILNAVN
Kommunal organisering.pdf
ISBN
3911779414049

BESKRIVELSE

«Kommunal organisering» tar for seg de institusjonelle ordningene som regulerer forholdet mellom staten og kommunene. Den viser hvordan oppgavefordelingen mellom staten og kommunene, reguleringer av oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunenes størrelse setter rammene for kommunal handlefrihet, og for mulighetene til å nå mål som lokalt demokrati og effektiv tjenesteproduksjon. Boken tar videre for seg formene for organisering internt i kommunene, og diskuterer både modeller for organisering av politisk virksomhet, og modeller for organisering av tjenesteproduksjonen. I denne utgaven av boken presenteres ny forskning om statlige reguleringer, kommunestruktur, det representative politiske systemet og brukernes tilfredshet med kommunale tjenester. Forfatterne viser hvordan velgerens preferanser omsettes til politisk representasjon, og hvordan politisk representasjon påvirker lokal tilpasning av tjenesteproduksjonen. Boken gir oppdatert kunnskap om endringer i statlig politikk overfor kommuner og fylkeskommuner, og drøfter hvordan urbaniseringen påvirker kommunenes rammebetingelser. «Kommunal organisering» er rikt illustrert med kart og figurer.

Den viser hvordan oppgavefordelingen mellom staten og kommunene, reguleringer av oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunenes størrelse setter rammene for kommunal handlefrihet, og for mulighetene til å nå mål som lokalt demokrati og effektiv tjenesteproduksjon. Organisering og oppgaver . Barne- og likestillingsdepartementet.

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse, og består av kommunedirektør, kommunalsjef for oppvekst, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef, virksomhetsleder for helse, rehabilitering og omsorg, samt controller i kommunedirektørens ledergruppe. stv1400 side av victoria bakmand kommunal organisering fiva kapittel problemstillinger og begreper 428 kommuner, 19 fylkeskommuner. fylkesmannen har oppgaver Kommunal organisering av behandlingstilbud for covid-19-pasienter | Tidsskrift for Den norske legeforening Grep 5: Hurtiglab Selv om det gikk ut en anbefaling om å utsette fysisk oppmøte for legekonsultasjoner som ikke var strengt nødvendige, så man raskt at ikke alt kunne løses med videokonsultasjon. «Kommunal organisering» tar for seg de institusjonelle ordningene som regulerer forholdet mellom staten og kommunene.

RELATERTE BØKER