Kommunal organisering

Kommunal organisering - Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen Sørensen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jon H. Fiva, Terje P. Hagen, Rune Jørgen Sørensen
DIMENSJON
11,35 MB
FILNAVN
Kommunal organisering.pdf
ISBN
6780301084225

BESKRIVELSE

«Kommunal organisering» tar for seg de institusjonelle ordningene som regulerer forholdet mellom staten og kommunene. Den viser hvordan oppgavefordelingen mellom staten og kommunene, reguleringer av oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunenes størrelse setter rammene for kommunal handlefrihet, og for mulighetene til å nå mål som lokalt demokrati og effektiv tjenesteproduksjon. Boken tar videre for seg formene for organisering internt i kommunene, og diskuterer både modeller for organisering av politisk virksomhet, og modeller for organisering av tjenesteproduksjonen. I denne utgaven av boken presenteres ny forskning om statlige reguleringer, kommunestruktur, det representative politiske systemet og brukernes tilfredshet med kommunale tjenester. Forfatterne viser hvordan velgerens preferanser omsettes til politisk representasjon, og hvordan politisk representasjon påvirker lokal tilpasning av tjenesteproduksjonen. Boken gir oppdatert kunnskap om endringer i statlig politikk overfor kommuner og fylkeskommuner, og drøfter hvordan urbaniseringen påvirker kommunenes rammebetingelser. «Kommunal organisering» er rikt illustrert med kart og figurer.

Kommunal organisering. Folkevalgte organer (§§ 5-1 - 5-15) § 5-1.

1 NIBR-rapport 2016:20 Forord By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus1 har helt siden 1995 hatt ansvaret for å samle inn data til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Organisasjonsdatabase for kommuner og fylkeskommuner, samt å Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmenna, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg ... Organisering og ledelse Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup; Distrikts- og ... Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet.

RELATERTE BØKER