Tolking i justissektoren

Tolking i justissektoren - Hanne Mørk | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hanne Mørk
DIMENSJON
6,13 MB
FILNAVN
Tolking i justissektoren.pdf
ISBN
6704142275038

BESKRIVELSE

Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Også de reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene behandles. De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt arbeid beskrives og drøftes i detalj, i tillegg gis en innføring i de viktigste lovene og begrepene som en habil rettstolk må kjenne til. For brukerne er det avgjørende at tolken har kunnskap om det det skal snakkes om, fremheves av alle brukere, også utenfor justissektoren. Denne boka er et verktøy som gir tolken denne realiakunnskapen og setter den i en tolkefaglig kontekst. Fremstillingen er tett knyttet opp mot den norske virkeligheten slik tolken møter den i sitt arbeid i rettssalen, samt ved tolking i politiavhør, asylintervju, for innsatte i fengsel og i barnevernssaker.Tolking i justissektoren har omfattende henvisninger til nett- og papirbaserte terminologikilder innen de forskjellige emneområdene og et fyldig stikkordregister, som er et godt utgangspunkt for terminologiarbeid på andre språk. Dette er den eneste fremstillingen om rettstolking på norsk.

Hanne Mørk er forfatter av ordboka Spansk juridisk-økonomisk ordbok, norsk-spansk (2017), samt boka Tolking i justissektoren (2019). Oppdragsgivere Stortinget ... Tolking i justissektoren — En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet.

Hun oversetter forretningsmessige, tekniske, juridiske, økonomiske og politiske tekster. Hanne Mørk er forfatter av ordboka Spansk juridisk-økonomisk ordbok, norsk-spansk (2017), samt boka Tolking i justissektoren (2019).

RELATERTE BØKER