Religionspolitikk

Religionspolitikk - Ingvill Thorson Plesner | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingvill Thorson Plesner
DIMENSJON
9,98 MB
FILNAVN
Religionspolitikk.pdf
ISBN
2009252471990

BESKRIVELSE

Alle stater har en religionspolitikk, også Norge. Spørsmålet er hvilken politikk norske politikere fører, hvordan politikken begrunnes, og hvilke konsekvenser politikernes ulike veivalg kan få. I den praktiske politikken dukker det opp en rekke konkrete spørsmål:- Skal trossamfunn der kvinner og homofile forskjellsbehandles få statsstøtte? - Skal pasienter ved norske sykehus og sykehjem, soldater i forsvaret og fanger i fengsel få tilbud om mat i henhold til sine ulike religiøse regler?- Kan offentlig skole tilby kjønnsdelt svømmeundervisning?- Kan nikab eller hijab forbys?- Bør leger og annet helsepersonell kunne reservere seg mot å gjennomføre abort eller religiøst begrunnet omskjæring av guttebarn?- Bør man straffe hatefulle ytringer på grunnlag av, eller rettet mot, religion?Vi diskuterer ofte disse spørsmålene som del av innvandrings- og integreringspolitikken. Men religionspolitikk må anerkjennes som et eget politisk område, hevder Ingvill Thorson Plesner. I denne boken argumenterer Plesner for at Norge bør ha en helhetlig religionspolitikk, som er basert på gjennomtenkte prinsipper og faglige perspektiver. Hun fremhever betydningen av et tverrfaglig blikk, som kan belyse enkeltsaker fra flere sider. Mange av de konkrete sakene handler om at den enes rett ikke alltid lar seg forene med andres legitime rettigheter. Plesner legger derfor særlig vekt på at kunnskap om menneskerettighetene og de motsetningene som kan skape rettighetskonflikter er nødvendig i religionspolitikken. «Sett under ett gir Religionspolitikk både en nyttig innføring i noen av de viktigste dilemmaene vi står overfor på tros- og livssynsfeltet, et bredt antall analytiske verktøy for å drøfte disse dilemmaene og en tydelig utfordring til byråkratene og politikerne som er satt til å bygge grunnmuren for norsk religions- og livssynspolitikk de kommende årene.»Helge Årsheim, Teologisk tidsskrift« ... en let tilgængelig introduktion til det religionspolitiske felt.»«Dansk Tidsskrift for Teologi og kirke»

Spørsmålet er hvilken politikk norske politikere fører, hvordan politikken begrunnes, og hvilke konsekvenser politikernes ulike veivalg kan få. Religionspolitikk er et eget område som omfatter mer enn forholdet til Den norske kirke og enkelte muslimske trossamfunn. Men religionspolitikk må anerkjennes som et eget politisk område, hevder Ingvill Thorson Plesner. I denne boken argumenterer Plesner for at Norge bør ha en helhetlig religionspolitikk, som er basert på gjennomtenkte prinsipper og faglige perspektiver. Pris: 302,-.

I denne boken argumenterer Plesner for at Norge bør ha en helhetlig religionspolitikk, som er basert på gjennomtenkte prinsipper og faglige perspektiver. Pris: 302,-. heftet, 2016.

RELATERTE BØKER