Masteroppgaven i GLU

Masteroppgaven i GLU - Sigve Høgheim | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sigve Høgheim
DIMENSJON
11,99 MB
FILNAVN
Masteroppgaven i GLU.pdf
ISBN
6733928107135

BESKRIVELSE

I forbindelse med masteroppgaven skal lærerstudenten gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. For noen kan det høres overveldende ut. I denne innføringsboken gis det en bred beskrivelse av forskningsprosessen som ligger til grunn for et masterprosjekt, fra start til slutt. For å vise de ulike vurderingene studenten må gjøre i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av forskningsarbeidet, er boken delt inn i flere deler. Vitenskapsteori, forskningsspørsmål, litteratursøk, forskningsetikk, metode, forskningsdesign, analyse og formidling er sentrale temaer som blir tatt opp. Masteroppgaven i GLU er rettet mot studenter i grunnskolelærerutdanningene som skal skrive masteroppgave, men den kan også være nyttig ved andre FoU-prosjekter eller for studenter i nærliggende studier.Høyoppløst bildeSigve Høgheim er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Han har undervisningserfaring i forskningsmetode og design på bachelor- og masternivå og har publisert flere internasjonale vitenskapelige artikler innenfor pedagogisk psykologi.

Valgmuligheter på M-GLU 5-10 med norsk ; I denne utdanningen er følgende obligatorisk for alle studenter: - 60 sp pedagogikk og elevkunnskap - 60 sp norsk Ved UiS har du deretter følgende masterløp å velge mellom: Norsk På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Studiet avsluttes med en masteroppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

Den kan gjennomføres på mange måter. - 45 sp masteroppgave profesjonsrettet pedagogikk . Valgmuligheter på M-GLU 5-10 med norsk ; I denne utdanningen er følgende obligatorisk for alle studenter: - 60 sp pedagogikk og elevkunnskap - 60 sp norsk Ved UiS har du deretter følgende masterløp å velge mellom: Norsk På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020.

RELATERTE BØKER