Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora

Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora - Sigurd Tønnessen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sigurd Tønnessen
DIMENSJON
9,94 MB
FILNAVN
Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora.pdf
ISBN
3816300029414

BESKRIVELSE

Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Temaene som tas opp, er:- Hva vitenskapelig forklaring er og ulike typer vitenskapelige forklaringer.- Om samfunnsfenomener bør forklares som et resultat av enkeltindividers handlinger (individualisme) eller ut fra strukturelle forhold i samfunnet (holisme).- Hermeneutikk som en metode for fortolkning i ulike fag.- De etiske forpliktelsene en forsker har overfor samfunnet og overfor vitenskapen selv.Boken dekker deler av pensum i Examen Facultatum ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Nytt fra studieåret ... gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål av relevans for studenter innenfor humaniora og samfunnsfag. Humaniora eller humanistiske fag er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap.Faget skilles også tradisjonelt fra de tre «høyere fakultetene», teologi, jus og medisin, men i dag kan ofte teologi, som overlapper sterkt med filosofi, også omfattes av begrepet, og humaniora har ... De tre hovedområdene sees i sammenheng, og arbeidet med generell vitenskapsteori og etikk skal også knyttes til studentenes arbeid med eget forskningsprosjekt.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215035093 Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

RELATERTE BØKER