Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie - Ida Torunn Bjørk, Marit Solhaug | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ida Torunn Bjørk, Marit Solhaug
DIMENSJON
5,84 MB
FILNAVN
Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie.pdf
ISBN
2278563753811

BESKRIVELSE

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie.Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Hvert trinn blir belyst og begrunnet, og det blir gitt eksempler på hvordan arbeidet kan gjennomføres.To fagutviklingsprosjekter og ett forskningsprosjekt er benyttet som gjennomgående eksempelprosjekter for å illustrere de ulike trinnene i arbeidsprosessen. Siste kapittel tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.I utgangspunktet er boka skrevet for sykepleierstudenter på ulike utdanningsnivåer og sykepleiere i praksis som ikke selv har gjennomgått et hovedfag eller masterstudium. Eksemplene er hentet fra sykepleie, men også andre studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfagene kan ha nytte av boka.

Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus. Om avansert klinisk sykepleie. Avansert klinisk sykepleie omhandler avansert breddekompetanse innenfor sykepleiefaget.

Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet ... Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 141 relaterte studier til utdanningen SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING (Master). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.

RELATERTE BØKER