Jordskifteloven

Jordskifteloven - Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky, Ingrid Aasen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky, Ingrid Aasen
DIMENSJON
8,19 MB
FILNAVN
Jordskifteloven.pdf
ISBN
7682402743511

BESKRIVELSE

Jordskifteloven gir regler for å endre og fastsette eiendoms- og rettighetsforhold, samt holde skjønn. Loven erstatter jordskifteloven av 1979. Den fastsetter en ny ankeordning i saker som er avgjort av jordskifteretten, og inneholder også en rekke prosessuelle og materielle endringer. Jordskifteloven er tilpasset alle typer eiendommer, også eiendommer i urbane områder. Saksbehandlingen bygger fortsatt på regler i tvisteloven med tilpassede regler i jordskifteloven. Systematikken i jordskifteloven er ny og det introduseres ny terminologi.Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven. De gir også en kortfattet innføring i jordskifterettens kompetanse og saksbehandlingsreglene i den nye loven. I tillegg har forfatterne utarbeidet et lovspeil. Boken passer for advokater og dommere som trenger et oppslagsverk, og studenter og andre som skal sette seg inn i jordskifteloven.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

jordskifteloven § 6-31. Jordskifteretten kjenner saken best også med tanke på hvilke forhold som krever særskilt behandling ved tinglysing. Etter en lovendring i 2008 ble imidlertid jordskifteloven utvidet fra å gjelde kun landbrukseiendommer til å gjelde alle typer eiendommer, også bolig-, fritids- og næringsiendommer.

(1992). «Oppløysing av sameige». jordskifteloven (Austenå og Øvstedal 2000, s.

RELATERTE BØKER