Risikovurdering

Risikovurdering - Lars G. Wessel Johnsen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lars G. Wessel Johnsen
DIMENSJON
9,77 MB
FILNAVN
Risikovurdering.pdf
ISBN
2404162200847

BESKRIVELSE

Denne boken gir leserne en systematisk fremgangsmåte for å beskrive risikobildet og komme frem til risikoreduserende tiltak i egen virksomhet. Gjennom lover og forskrifter er alle virksomheter pålagt å utføre risikovurderinger, uansett hvor kompleks og kritisk virksomheten er. Slike vurderinger skal bidra til at offentlig og privat næringsliv kan forebygge uønskede hendelser og på den måten bli mer driftssikre og pålitelige, samtidig som risikoen for skader på person og miljø blir redusert. Praktiske eksempler fra virksomheter man har tilknytning til, eller kjenner seg igjen i, gjør det lettere å komme i gang på egen hånd. Eksemplene er hentet fra barnehage, barneskole, entreprenør, kontorvirksomhet, kirke, mekanisk verksted, sykehjem og dagligvarebutikk.

Verktøyet er gratis tilgjengelig for alle. Du kan bruke en risikoanalyse, også kalt risikovurdering, som et verktøy for å øke prosjektets muligheter til å nå fastsatte mål. Risikoanalyse er viktig i innledende fase av et prosjekt, men husk også at i mange tilfeller vil risikoene endre seg underveis i prosjektet, slik at du må oppdatere analysen. Risikovurdering vil naturligvis være spesielt viktig på en bygge- og anleggsplass, der selv den minste risiko kan få store konsekvenser, enten i form av skade på kostbart utstyr, høyt sykefravær, eller i verste fall at menneskeliv går tapt.

Ved hjelp av risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier. Norges tredje samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering. Risikovurdering er kartlegging og beskrivelse av risiko samt forslag til risikoreduserende tiltak. Risiko kan være muligheten for å tape noe av verdi.

RELATERTE BØKER