Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,5 MB
FILNAVN
Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom.pdf
ISBN
2750616052376

BESKRIVELSE

I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis.Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester.Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten. Boka består av fire deler: Modeller og utredning Psykiske lidelser og symptombilder Behandlingsformer Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommerRedaktørene Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt.

1) Psykosomatisk brukes som en overordnet betegnelse for hvordan psykologiske forhold påvirker normale biologiske prosesser (biologisk psykologi), og ... Ved psykomotorisk fysioterapi lærer du deg å slappe av i kropp og sinn, og takle stress. Disse to terapiformene kan også brukes i kombinasjon.

E nhet for psykiske helsetjenester i somatikken gir tilbud til pasienter og pårørende som trenger hjelp til å mestre sykdom eller som har både psykisk og somatisk sykdom. Enheten har en akutt tjeneste for inneliggende pasienter, og en helsepsykologisk tjeneste for pasienter som er får sin medisinske behandling ved Diakonhjemmet sykehus. Det å tilhøre stigmatiserte grupper er en risikofaktor for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom.

RELATERTE BØKER