Fattigdom i Norge

Fattigdom i Norge - Bjørgulf Claussen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørgulf Claussen
DIMENSJON
3,17 MB
FILNAVN
Fattigdom i Norge.pdf
ISBN
7020368831499

BESKRIVELSE

Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Forfatteren drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører. Noen sentrale spørsmål i boka er: Hvem er fattige? Hvordan kan vi definere og måle fattigdom? Hvilke ulike uttrykk har fattigdom? Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom? Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet.

Med svært få unntak handler ikke fattigdommen i Norge om å sulte, ikke ha klær eller et sted å bo. Det handler derimot om at noen har så lav inntekt at de ikke har råd til å kjøpe det de ønsker, og ikke har mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje med de fleste andre. Relativ fattigdom er fattigdom sammenliknet med en annen gruppe.

Relevante tilskudd. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden Fremskritt, men ikke nok - I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom.Siden den gang har andelen under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen blitt mer enn halvert. Relativ fattigdom innebærer at inntekten en husholdning disponerer ses i forhold til samfunnet de lever i. Etter EU-normen for fattigdom er en husholdning å regne som fattig om den disponerer mindre enn 60 prosent av medianinntekten (den midterste inntekten) i landet.

RELATERTE BØKER