Sosialpsykologi

Sosialpsykologi - Arild Raaheim | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Arild Raaheim
DIMENSJON
12,83 MB
FILNAVN
Sosialpsykologi.pdf
ISBN
7270753580604

BESKRIVELSE

Hva er det som gjør at vi noen ganger lar være å hjelpe et annet menneske som er i nød, mens vi andre ganger går til store anstrengelser for å yte hjelp? Hvordan formes våre holdninger av det som skjer rundt oss, og hva bestemmer vår opplevelse av oss selv? Dette er eksempler på spørsmål som står sentralt innenfor sosialpsykologisk forskning og teori, og som forfatteren tar oss med på en diskusjon av. I bred forstand handler sosialpsykologi om å studere sosial påvirkning: Hvordan våre tanker, følelser og handlinger påvirkes av andre som vi har direkte kontakt med, eller av våre forestillinger om andre og av hva som er rett og galt. Mennesket lever ikke i isolat, men deltar i og må forholde seg til ulike sosiale grupper. Noen ganger oppstår det spenninger mellom gruppens og individets interesser. Spørsmål om hvilken betydning deltakelse i slike grupper har, og hvordan ulike spenninger løses, er av særlig interesse for sosialpsykologien.I denne boken blir spørsmål som de over belyst gjennom beskrivelser av en rekke klassiske sosialpsykologiske studier. Studiene blir fulgt opp med henvisning til nyere forskning og med eksempler på aktuelle hendelser fra virkeligheten. Forfatteren tar oss også med på noen sosialpsykologiske betraktninger av mer dagligdagse hendelser som ledd i å utdype sosialpsykologisk teori.Arild Raaheim er professor ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges handelshøyskole. Han er magister i kognitiv psykologi og har doktorgrad i helsepsykologi. Raaheim har skrevet en rekke bøker i psykologi og pedagogikk.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Trusler: Gjør en person redd eller engstelig ved å bruke muntlige trusler eller fysisk makt. Neglisjering: Nekter å gi oppmerksomhet til noen som ber om det, eller ikke dekker et tydelig behov for kontakt. I bred forstand handler sosialpsykologi om å studere sosial påvirkning: Hvordan våre tanker, følelser og handlinger påvirkes av andre som vi har direkte kontakt med, eller av våre forestillinger om andre og av hva som er rett og galt.

Ut fra disse perspektivene forsøker en å beskrive og forklare sosial adferd. Sosialpsykologi er det feltet innen psykologien som undersøker menneskers adferd i sosiale sammenhenger, altså i grupper og andre sammenhenger hvor man er sammen med andre. Man kan snakke om et indivi (…) Du kan fordype deg i ulike områder innenfor psykologien, for eksempel biologisk psykologi, organisasjonspsykologi og sosialpsykologi.

RELATERTE BØKER