Samhandling for helse

Samhandling for helse En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,74 MB
FILNAVN
Samhandling for helse.pdf
ISBN
6509591376486

BESKRIVELSE

Boken presenterer refleksjoner og analyser av samarbeid og samhandling i helsevesenet.Samhandlingsreformen har aktualisert samhandling som løsningen på mange utfordringer innen helsetjenestene, både når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Med dette utgangspunkt presenterer denne boka en rekke analyser av organisering, koordinering, samarbeid og samhandling, i og mellom enheter i helsevesenet. Temaene spenner fra høyeste politiske nivå til de minste detaljer i helsepersonellets arbeid og viser både hvordan samarbeid og samhandling håndteres politisk, organisatorisk, profesjonelt og praktisk og hvordan konflikter oppstår i spennet mellom slike nivåer. Boka svarer i så måte på en del av de spørsmålene som ikke stilles i samhandlingsreformen, men som burde vært stilt.Boka bør være av interesse for både forskere, studenter, helsepersonell, administratorer og politikere som er opptatt av gode helsetjenester og koordinering av disse.

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utredning og behandling. For å styrke brukeren i samhandling er det viktig at involvert helsepersonell og brukeren inkluderes i beslutningsprosesser, og at beslutninger er tilpasset brukeren. Beslutningene må ta hensyn til brukerens sosiale og k ognitive ferdigheter, i vareta vedkommendes psykiske og somatiske helse samt medisinering.

Referanser. 1. Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt og har nå oversendt rapporten Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning til departementet (PDF).Nasjonalt e-helsestyre, som samler toppledelsen i helse- og omsorgssektoren, stiller seg bak hovedinnretningen i rapporten. Helse- og omsorgsdepartementet utfordrer helsetjenesten til å utvikle gode pasientforløp.

RELATERTE BØKER