Kommunikasjon med uvanlige barn

Kommunikasjon med uvanlige barn - Per Lorentzen | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per Lorentzen
DIMENSJON
4,74 MB
FILNAVN
Kommunikasjon med uvanlige barn.pdf
ISBN
6016342002785

BESKRIVELSE

Per Lorentzens utgangspunkt er at barn med funksjonsnedsettelser, sansevansker og kognitive mangler først og fremst er barn, og at de har de samme relasjonelle behovene som vanlige barn. Han utfordrer en tradisjonell forståelse der funksjonshemmede barns utviklingsbetingelser bare blir forstått utenfor vanlige og naturlige utviklingsforløp.Gjennomgangspersoner i boka er Agnes, som er en jente med omfattende sansevansker, og Nadia og Ingrida,de to lærere hennes. En rekke vignetter fra Agnes skolehverdag viser hvordan økt kommunikasjonskompetanse og språklighet vokser frem innenfor nære samspill mellom eleven og pedagogene. Det teoretiske grunnlaget henter forfatteren fra dialogisk kommunikasjonsteori, dynamisk utviklingspsykologi og nyere spedbarnsforskning.Boka er skrevet for studenter og profesjonelle som møter kommunikasjonssvake barn.Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

La barnet føle seg sett og hørt Fokus og tema kan endre seg raskt i samtalen med barn, og det er viktig å møte barnet der det er og følge det dit det går i samtalen. Barn, unge og voksne med flere av Frambus diagnoser har utfordringer knyttet til kommunikasjon og språk som gjør at de har behov for ASK. Behovene varierer ut fra den enkelte diagnose, og kan også variere innen en og samme diagnose. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ASK i barnehagen.

ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Barn og unge kan reagere med sterke følelser om de ikke får lov til noe de har lyst til, eller de må gjøre noe det ikke selv ønsker. Dette kan være krevende for den voksne å håndtere.

RELATERTE BØKER