Småhusområder

Småhusområder - Jens Bjørneboe | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jens Bjørneboe
DIMENSJON
6,69 MB
FILNAVN
Småhusområder.pdf
ISBN
1795216215094

BESKRIVELSE

Småhusområder, Byggforsk Håndbok 49??gir retningslinjer for å planlegge nye småhusområder og fortette i eksisterende småhusbebyggelse, med vekt på både kvalitet og effektiv tomteutnyttelse. Boka viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative metoder til å utnytte naturmark og fortettingspotensial bedre og samtidig ta vare på byggeskikken i området. Nøkkelen er samspill mellom infrastruktur, grøntområder og boligplassering/utforming. Gevinsten er lavere utbyggingskostnader, høyere verdistigning, plass til felles grøntområder og privathager skjermet for innsyn. Boka gir en rekke illustrerte eksempler på god utforming av attraktive småhusområder. Målgruppe er politikere, utbyggere, studenter, planleggere og saksbehandlere i kommunene. Boka anbefales dessuten for velforeninger, strøksforeninger og beboere som er engasjert i utformingen av nabolaget. Utarbeidelsen er støttet av Husbanken.

Med knappere størrelse på eiendommer, er det ofte behov for garasjeanlegg også for mindre bolig- og næringsprosjekter. I små garasjeanlegg må parkerings- og manøvreringsarealene dimensjoneres som for større anlegg. REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY - JUSTERTE OPPFANGSKRITERIER FOR § 18 - utsatt undersøkelsesplikt for AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Da småhusplanens § 18 om utsatt arkeologisk registrering ble vedtatt i 2006, utarbeidet Byantikvaren et kart som grovt delte planområdet inn i to kategorier med henholdsvis høyt og lavere potensial for bevarte automatisk fredete… Granly skole har 524 elever fra 1.

om klimafordeler ved transformasjon av sentrumsnære småhusområder. Småhusområder som er besluttet transformert til bymessig bebyggelse, må reguleres tilbake til den reguleringsstatusen områdene hadde før transformasjonsbeslutning. Byrådssak 115/03 . Sammendrag: Oslo bystyre vedtok 25.06.1997 reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, S-3591.

RELATERTE BØKER