Sosiale og emosjonelle vansker

Sosiale og emosjonelle vansker Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,23 MB
FILNAVN
Sosiale og emosjonelle vansker.pdf
ISBN
1023770827339

BESKRIVELSE

Hvilke sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge møter skoler og barnehager? Hvordan kan pedagoger legge til rette for et læringsmiljø som fremmer en positiv psykososial utvikling?Med utgangspunkt i forskning fokuserer boka på hvordan skoler og barnehager kan forstå, og gripe inn ved, vansker hos sårbare barn og barn i utsatte situasjoner. Seks fagartikler utdyper innagerende vansker, språk- og atferdsvansker, mobbing, vansker som følge av migrasjon og vanskelige hjemmeforhold. Forfatterne redegjør for hvordan vanskene påvirkes av barnehage- og skolekonteksten. Boka presenterer også strategier for å skape et inkluderende læringsmiljø for sårbare barn og unge. Boka er den første av to frittstående artikkelsamlinger fraved Senter for atferdsforskning. Den andre boka fokuserer på det systematiske arbeidet med å utvikle gode og forebyggende miljøer.

En positiv relasjon bygger på lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om utvikling. Sosiale og emosjonelle vansker hos barn problemer, utfordringer og muligheter . Tilbake.

Disse begrepene og diagnosene og det grunnleggende individperspektivet som de ofte representerer, ... Klassifisering av sosiale og emosjonelle kompetanser. Gresham og Elliott (1990) har utviklet fem ulike ferdighetsdimensjoner som er anvendelige når en skal operasjonalisere sosiale og emosjonelle kompetanser i klasserommet; samarbeidsferdigheter, selvkontrollferdigheter, selvhevdelsesferdigheter, empatiferdigheter og ansvarlighet. Barns sosio-emosjonelle utvikling starter allerede i mors liv.

RELATERTE BØKER