Overvekt hos barn og unge

Overvekt hos barn og unge En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,12 MB
FILNAVN
Overvekt hos barn og unge.pdf
ISBN
7738791268942

BESKRIVELSE

Denne boken presenterer evidensbasert kunnskap fra somatisk og psykisk helsearbeid i kombinasjon med forslag til helsefremmende tiltak. Boken er ment som et bidrag til den faglige debatten om fedmeproblematikk hos barn og unge, og retter tidvis et kritisk lys på noen av de eksisterende holdninger og handlinger som gjør seg gjeldende i dagens fedmedebatt. I løpet av de siste 50 år har fedme blitt et økende problem blant barn og unge verden over. I enkelte av deler av Europa er nærmere 40% av befolkningen i denne aldersgruppen overvektige, og i Norge er utviklingstrenden også negativ. Det er forfatterens håp at denne boken skal være med å bidra til økt bevissthet om problematikken, og videre føre med seg flere og bedre tilbud for familier med fedme. Boken er egnet som pensumlitteratur for bachelor og master i helse og sosialfaglige utdanninger. Den er også godt tilpasset pensum i tverrfaglige videreutdanninger som psykososialt arbeid for barn og unge, helsesøsterutdanning og psykisk helsearbeid. Gudbjørg Øen er førstelektor ved Høgskolen Stord Haugesund. Hun er utdannet sykepleier og helsesøster og har videreutdanning i pediatrisk og psykiatrisk sykepleie, pedagogikk og hovedfag helsefag med fordypning i helsepsykologi og forebyggende helsearbeid.

TV, film og reklame forsterker idealene om den slanke kroppen, mens den tykke kroppen latterliggjøres. - For mange, spesielt ungdommene, er det betydelig skamfølelse rundt spising og egen kropp. Veiingen og den ekstra oppfølgingen ble en tilleggsbyrde til fedmen.

Forekomsten av overvekt og fedme blant barn og unge har økt de siste tiårene og beskrives i dag som en av de største utfordringene i folkehelsearbeidet (2-4). I Norge er 15 prosent av guttene og 18 prosent av jentene i alderen 4-16 år overvektige eller har fedme (2). Fordi barn er i vekst, brukes det et persentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder.

RELATERTE BØKER