Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt - Susanne Carlenius | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Susanne Carlenius
DIMENSJON
9,41 MB
FILNAVN
Omsorg ved livets slutt.pdf
ISBN
3084856690435

BESKRIVELSE

Døden er tabubelagt for mange. De fleste som dør i dag, dør på sykehus eller i sykehjem, og døden er sjelden synlig for omgivelsene. Mange har aldri vært til stede ved et dødsleie. I denne boken gis døden et ansikt. Gjennom korte fortellinger møter vi mennesker som skal dø, mennesker som er i en svært sårbar fase av livet. Vi får et innblikk i hvordan de døende og deres nærmeste opplever den siste tiden av livet. Hver fortelling belyser ulike situasjoner som helsepersonell kan møte i sin hverdag, og derfor er boken egnet som pensumlitteratur og som supplerende litteratur ved utdanninger innenfor helsefagene, og aktuell for helsepersonell som har gjort sine egne erfaringer i møte med døden. Omsorg ved livets slutt passer for de som undrer seg over forhold som har med liv og død å gjøre, og hva som skjer i livets siste fase, og henvender seg også til de som er i en sorgprosess, som kanskje har mistet noen eller kommer til å miste noen. front flapp: authors picture + Susanne Carlenius er teolog og sykepleier. Hun arbeider som sykepleier på Hospice Lovisenberg i Oslo, en avdeling for alvorlig syke og døende kreftpasienter. back flapp: Fra forordet: Mange mennesker har aldri fulgt et annet menneske inn i døden. Jeg håper at denne boken kan være til støtte for den som skal dø, for den som skal miste en av sine nærmeste, og for helsepersonell som har en utfordrende oppgave i å følge den enkelte over grensen fra liv til død.

Sykepleiere har en viktig rolle i omsorgen til døende pasienter, både som samarbeidspartnere i behandlingsteamet rundt pasienten, og gjennom den daglige oppfølgingen med pasient og pårørende. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Personer som har livstruende sykdom eller er i livets siste fase, kan få utfordringer av fysisk, psykisk, sosial eller eksistensiell art. Dette kan også påvirke familie, venner og kolleger. Omsorg ved livets slutt.

4. Anbefaling om symptomlindring ved covid-19 fra palliativt senter ved Ahus.

RELATERTE BØKER