Eleven som aktør

Eleven som aktør - Thomas Nordahl | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thomas Nordahl
DIMENSJON
9,55 MB
FILNAVN
Eleven som aktør.pdf
ISBN
9586036373244

BESKRIVELSE

Eleven som aktør handler om den betydning lærerens forståelse for og kjennskap til eleven har for elevens læring og vekst. Flere eksempler fra skolehverdagen knytter bokas kunnskapsgrunnlag til praksis. Eleven som aktør har stor aktualitet gjennom et økt fokus på elevkunnskap og klasseledelse, noe som bl.a. kommer til uttrykk i Stortingsmelding 11 om framtidens lærerrolle.Nordahl tar utgangspunkt i at barn og unge er aktører i egne liv og søker på det grunnlaget å stimulere til bevisstgjøring om hvordan læreren kan møte eleven og tilrettelegge for både faglig og sosial læring. Han drøfter hvordan læringsstrategier og handlinger i skolen kan forstås. Han beskriver konkrete tilnærmingsmåter for læreren, og legger særlig vekt på relasjonelle forhold, klasseledelse, undervisningsstrategier og sosial kompetanse.Boka er revidert i.h.t. lover, regler og Kunnskapsløftet, og den er oppdatert på nyere forskning innen faglig og sosialt læringsutbytte, klasseledelse, organiseringsprinsipper, tilpasset opplæring og relasjoner i skolen. Thomas Nordahl er en kapasitet innen pedagogikk og spesialpedagogikk i Norge, særlig på temaer oppvekst, forholdet hjem - skole og tilpasset opplæring. Denne boka er rettet mot studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi samt praktiserende lærere. Den er også et godt bidrag i etter- og videreutdanningssammenheng.

Utgitt 2010, Universitetsforlaget. ISBN 978-82-150-1600-9 Forlagets omtale av boken Eleven som aktør Eleven som aktør i dialog med kunst Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole I denne avhandlingen er elever på ungdomskoletrinnet informanter, eller aktører, til forskning på fenomenet dialog med kunst i skolen.

Dialog med kunst er her definert som en sammensatt prosess der el- Eleven som aktør i dialog med kunst. Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.

RELATERTE BØKER