Nordisk lærebok i audiologi

Nordisk lærebok i audiologi Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,29 MB
FILNAVN
Nordisk lærebok i audiologi.pdf
ISBN
4691162970508

BESKRIVELSE

Hørselssansen er den sansen vi bruker for å høre hva som blir sagt, for å oppfatte musikk, fuglesang, barneskrik, brannalarm - og en mengde andre forskjellige akustiske signaler i omgivelsene. Audiologi er læren om hørselen i all dens kompleksitet, og omfatter både medisinsk, teknisk og psykososial kunnskap. Denne boken dekker audiologien i dens fulle bredde, og egner seg som lærebok for alle som tar sin utdannelse innenfor hørselsomsorgen. I tillegg er den et egnet oppslags- og referanseverk for helsepersonell som arbeider innenfor hørselsomsorgen. Nordisk lærebok i audiologi er skrevet av en rekke spesialister fra de nordiske land under ledelse av en redaksjonskomité, og utgis med samme innhold i ulike språkopplag i de nordiske land. Arbeidet med å utarbeide boken er drevet som et prosjekt innenfor Nordisk Audiologisk Selskap med støtte også fra andre instanser: Nordisk Ministerråd og Oticonfondet, og i Norge fra Hørselshemmedes Landsforbund og Leverandørforeningen for helsesektoren, LFH-Hørsel. Einar Laukli er professor i Audiologi ved Universitetsykehuset Nord-Norge HF. Han er den norske representanten i redaksjonskomiteen med ansvaret for denne utgaven.

Blijvend geluk vind je in jezelf .pdf download M. Mingelinckx Gi basale teoretiske kunnskaper i audiologi, otologi og otonevrologi.

fra hvert nordisk land (utvidet med to fra DK): Stig Arlinger ... Utarbetandet av boken "Nordisk Lärobok i Audiologi" har bedrivits som ett projekt inom Nordiska Audiologiska Sällskapet, NAS, och också stöttats av Nordiska Ministerrådet och Oticonfonden. Hörselsinnet är det sinne varmed människor uppfattar tal, musik, fågelsång, barnskrik, brandlarm och en mängd andra akustiska signaler från omvärlden. Nordisk lærebok i audiologi .

RELATERTE BØKER