Relasjonsvansker blant barn og unge

Relasjonsvansker blant barn og unge - Richard Haugen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Richard Haugen
DIMENSJON
4,42 MB
FILNAVN
Relasjonsvansker blant barn og unge.pdf
ISBN
5018351994151

BESKRIVELSE

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre. Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.Boka har følgende temaer: atferdsforstyrrelser hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) tics og Tourettes syndrom autismespekterforstyrrelser rusmiddelbruk kognitiv svikt (utviklingshemning) angstlidelser depresjon spiseforstyrrelserRelasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

Formålet er å kartlegge faktorene som bidrar til god utvikling i helse, trivsel og læring blant barn og unge til bruk i forskning og som grunnlag for å kunne rådgi helse- og utdanningsmyndigheter på politikk og tiltak som kan fremme helse-, trivsels- og læringsfremmende tiltak for mobbing blant barn og unge av at den foregår uten direkte kontakt mellom utøver og den som er utsatt, at den stort sett kan skje når som helst og hvor som helst og at den raskt kan spres til store grupper av mottakere. I tillegg kan det ofte være vanskelig å identifisere hvem som egentlig er avsender.

Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. Les mer.

RELATERTE BØKER