Å samtale seg til kunnskap

Å samtale seg til kunnskap - Liv Gjems | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Liv Gjems
DIMENSJON
8,48 MB
FILNAVN
Å samtale seg til kunnskap.pdf
ISBN
3191240130084

BESKRIVELSE

Denne boken tar opp sosiokulturelle teorier om hvordan barn lærer språk i dagligdagse aktiviteter og språklige interaksjoner med voksne og andre barn. Det understrekes hvor viktig det er for barns læring om språk og omgivelsene at førskolelærere både følger opp barnas initiativ til samtale og inviterer barna til samtale. Boken handler om hvordan barn lærer om omgivelsene, om seg selv og om andre mennesker gjennom samtaler. Språk og samtaler representerer sentrale redskaper for læring. Ved hjelp av ord kan vi dele erfaringer og tanker med hverandre, og ordene hjelper oss å ordne og systematisere våre egne erfaringer. I barnehagen foregår det samtaler hele dagen. De fleste er spontane, ikke-planlagte samtaler, som kan være fortellende, beskrivende, forklarende eller lekende. Disse samtalene utgjør antakelig den mektigste læringsarenaen i barnehagen, men får gjerne liten pedagogisk oppmerksomhet. Liv Gjems er førskolelærer, cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, og leder for tiden et treårig prosjekt om barns læring om språk og gjennom språk, finansiert av Norges forskningsråd. Gjems har tidligere utgitt Hva lærer barn når de forteller? Barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis (2007) og sammen med Thorleif Bugge Time-out! Bilder fra nye pedagogiske landskap (1998).

kom bort til meg og begynte å massere skuldrene mine ... jeg følte meg så inderlig ... Kunnskap.no.

Det handler i like stor grad om å forstå hva språket brukes til, og hvordan det brukes i ulike situasjoner og overfor ulike … Dernest er det formålet, enten det er innkomstintervju, støttesamtale med et menneske i sorg eller en informasjonssamtale etter behandling, som bestemmer hvordan samtalen bør utfolde seg. Eide og Eide vektlegger at sykepleiere må øve seg på å strukturere samtaler.

RELATERTE BØKER