Danning, didaktisk praksis og forskning

Danning, didaktisk praksis og forskning - Thorolf Krüger | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Thorolf Krüger
DIMENSJON
11,72 MB
FILNAVN
Danning, didaktisk praksis og forskning.pdf
ISBN
6877290617441

BESKRIVELSE

Hvordan tenker vi om begrepene danning, didaktisk praksis og forskning? Hva gjør måten vi forstår dem på, og sammenhenger mellom dem, med hva slags innsikt de kan generere? I en åpen, problematiserende form og med nærhet til konkret utdannings- og forskningspraksis tilbyr denne boken et repertoar av tenkemåter og begreper som kan bidra til at man ser utdanning og undervisning i et nytt lys. Bokens innhold er organisert og formet gjennom et romlig orientert sosiokulturelt perspektiv. Det curriculære rommet er bokens grunnbegrep. Det refererer til det kulturelt konstituerte rommet hvor vår hverdagspraksis utfolder seg, et rom som gjør det mulig å forstå sammenhenger mellom diskursive praksiser og makt/viten-mekanismer og hvordan de styrer og former individer. Undervisning blir i et slikt perspektiv å forstå som et ensemble av diskursive praksiser. I den forstand handler boken på en særlig måte om danningsmekanismer, didaktiske strategier og endring Thorolf Krüger har siden 2003 vært professor ved Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Han har vært prodekan for forskning, og bidratt i oppbygging og drift av høgskolens doktorgradsprogram. Han har i tillegg vært engasjert i etableringen av nasjonale forskerutdanningsinstitusjoner, eksempelvis Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Krüger har publisert en rekke artikler og fagbøker, både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært mye brukt som foredragsholder og opponent på disputaser.

Se flere bøker fra Thorolf Krüger. Både datapresentasjonen og analysen har vist at scenariodidaktikk knyttet til et kontroversielt tema kan være egnet for utvikling av demokratifremmende undervisning. En slik didaktisk praksis fremmer demokratiet, for den bidrar til at unge medborgere velger å delta i en deliberativ debatt. Ønsker du å laste ned en Danning, didaktisk praksis og forskning-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Danning, didaktisk praksis og forskning og andre bøker av forfatteren Thorolf Krüger. Danning, didaktisk praksis og forskning et romorientert perspektiv Krüger, Thorolf.

Ph.d.-studiet utgår frå og tar fatt i utdanningshistorikk og fagleg-didaktiske register og vilkår for barn og unge i institusjonell pedagogisk praksis. 16. Danning, DiDaktisk praksis og forskning.

RELATERTE BØKER