Mellomlederen

Mellomlederen - Ole Hope | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole Hope
DIMENSJON
11,71 MB
FILNAVN
Mellomlederen.pdf
ISBN
3340164623072

BESKRIVELSE

Mellomlederen handler om den sentrale rollen mellomlederen spiller i effektiv implementering av endringer, og betydningen mellomlederen har for virksomhetens leverte strategi. Mellomlederen er en leder - med det ansvar og de muligheter som ligger i det. Derfor blir både ledelses- og strategibegrepet drøftet. Maktbegrepet, maktspill og mellomlederens maktutøvelse blir behandlet i sammenheng med ledelsesbegrepet. Med utgangspunkt i de teoretiske drøftelsene om mellomlederen i endring presenteres leseren for et rammeverk for å strukturere og analysere mellomlederens rolle ved endring og iverksetting av strategi. En rekke eksempler fra forfatterens egen lederkarriere belyser bokens teoretiske innhold. Boken retter seg mot både nye og mer erfarne ledere på alle nivåer samt studenter som gjennom sitt utdanningsløp kommer i kontakt med ledelsesfaget. I tillegg vil de som ved endt utdanning ganske snart kan påregne å komme i en mellomlederfunksjon, ha nytte av boken.

- Kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder, sier Adm dir i Stiftelsen Bergensklinikkene. Mellomlederen: - Jeg setter en motorsag i datamaskinen 72 nedlastere avdekket i Sveriges største gransking av overgrep. Han avskyr seg selv og beskriver skamfølelsen som helt forferdelig. Mellomlederen må ofte tilpasse seg en lederstil og væremåte ut ifra hvem de forholder seg til på jobben.

Siden mellomlederen rapporterer til topplederen har de ikke frihet til å gjøre som de vil. Deres oppgave er å være en avdelings- eller gruppeleder for den gruppen de er satt til å lede etter de retningslinjene som de får satt av toppledelsen. Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere.

RELATERTE BØKER