Funksjonshemming

Funksjonshemming Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,27 MB
FILNAVN
Funksjonshemming.pdf
ISBN
8042481678556

BESKRIVELSE

Utgangspunktet for denne antologien er ny forskning finansiert av Norges forskningsråd. De ulike bidragene tar opp ulike konkrete tema, blant annet knyttet til arbeid og sysselsetting, familie, barndom og oppvekst, hjelpeapparat og hjelpemidler. I flere kapitler står hverdagslivserfaringer sentralt. I andre tilfeller analyseres barrierer mot deltakelse. Samlet skal boka gi et bredt innblikk i sentrale problemstillinger, debatter og aktiviteter i norsk forskning om funksjonshemming i dag.

Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets forutsetninger (individnivå) og kalles da gjerne funksjonsnedsettelse, eller i omgivelsenes ... Forståelsen av funksjonshemming har vært en prinsipiell, teoretisk politisk debatt gjennom mange år. Den handler i stor grad om funksjonshemming som en egenskap ved individet versus fokus på omgivelser som hemmer.

Handikap er et underordnet begrep. Funksjonshemning. Hovedmålsetting for fagområdet Funksjonshemning og aldring er tverrfaglig forskning og kompetansespredning om aldring ved nedsatt funksjonsevne som er medfødt eller ervervet i løpet av livet, med særlig fokus på sosialpsykologiske faktorer og fysisk fungering ved aldring. Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

RELATERTE BØKER