Arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,91 MB
FILNAVN
Arbeidsinkludering.pdf
ISBN
7965777670262

BESKRIVELSE

Boken summerer opp og gir perspektiver på svært mange av de innholdsutfordringene vi står overfor når det gjelder arbeidsinkludering av grupper med bistandsbehov.Arbeidsinkludering kan bidra til en mer reflektert praksis «ute i felten», i møtet med de brukerne som tjenestene er til for. Her er det ofte tunge skjønnsvurderinger og vanskelige menneskelige avveininger som dominerer, og som krever et reflektert forhold til egen rolle og til hvilken større sammenheng en inngår i. Noen sentrale begreper i boka er:InkluderingsstrategierFordeling av velferdstjenesterArbeidsevnevurderingeerBruk av skjønnDen norske arbeidslinjaBoken gir bidrag til utviklingen av en ny faglig plattform og bedre forståelse på tvers av gamle fag- og profesjonsgrenser.

Arbeid innebærer selvforsørgelse, tilhørighet og sentrale ytelser fra velferdsstaten. Arbeidsinkludering kan bidra til en mer reflektert praksis «ute i felten», i møtet med de brukerne som tjenestene er til for. Her er det ofte tunge skjønnsvurderinger og vanskelige menneskelige avveininger som dominerer, og som krever et reflektert forhold til egen rolle og til hvilken større sammenheng en inngår i. Arbeidsinkludering.

Publikasjon Mangfold og inkludering. Arbeidsinkludering og arbeidsgivere Forfattere: Jan Tøssebro, Sigrid Elise Wik og Thomas Hugaas Molden «Bringing ... AS Reko er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake til hverdagen.

RELATERTE BØKER