Familien i sykepleiefaget

Familien i sykepleiefaget En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,21 MB
FILNAVN
Familien i sykepleiefaget.pdf
ISBN
5526280904033

BESKRIVELSE

Bokas hensikt er å synliggjøre familiens behov ved sykdom og lidelse og vise hvordan sykepleiere kan møte familier som er utsatt for de påkjenninger sykdom medfører. Sykepleiens rolle drøftes historisk, praktisk og teoretisk. Forfatterne peker på hvilke oppgaver sykepleien bør arbeide med, og hvilke konsekvenser dette får for sykepleieutøvelsen og kunnskapsutviklingen. Kjersti Nævestad, Nina Aarhus Smeby, Kari E. Bugge, Astrid B. Hynne og Aashild Thorsen har bidratt med artikler sprunget ut av egne empiriske arbeider. I siste del drøftes familiesykepleie opp mot et opplæringsperspektiv, et systemisk og et dialogisk perspektiv.

Men alle andre dager skal vi leve. Til innholdsfortegnelse Vår utrolige hjerne (Heftet) av forfatter Johan Norberg.

Pensumbøker i alle fag. Boka ser på familiens behov for støtte, veiledning og avlastning ved sykdom og lidelse, og viser hvordan sykepleiere i sykehus og kommunehelsetjenesten.. Pasienten og hans familie er eksperter på den psykiske lidelsen og de konsekvensene den medfører akkurat for dem.

RELATERTE BØKER