Nav - med brukeren i sentrum?

Nav - med brukeren i sentrum? Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,88 MB
FILNAVN
Nav - med brukeren i sentrum?.pdf
ISBN
4215947506343

BESKRIVELSE

"Bruker" har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag. I denne boken benyttes Nav-reformen som utgangspunkt for å diskutere hva som preger forholdet mellom borgerne og dagens norske velferdsstat. Hovedmålsettingen med denne boken er å bidra til økt forståelse av hvordan den norske velferdspolitikken oppleves og erfares av brukerne. Boken konsentrerer seg særlig om mottakere som har en direkte samhandling med Nav over en viss tid, som er utenfor ordinært lønnsarbeid, og som har aktiviseringskrav. Brukernes erfaringer belyses ved hjelp av et variert materiale: stortingsdebatter, surveymateriale, intervjuer, observasjon, og analysene gir innsikt i ulike sider ved det norske velferdsapparatet med brukeren som utgangspunkt. For å forstå brukerens erfaringer viser forfatterne til gamle og nye velferdsdilemma og hvordan disse utspiller seg innenfor en ny institusjonell setting. Boken er skrevet for studenter ved profesjons- og universitetsstudier, for velferdsforskere, ansatte og brukere av Nav, ansatte i organisasjoner som samarbeider med Nav og for alle som er interessert i velferdspolitikk.

Det er i samtalen mellom veileder og bruker at viktig informasjon i saken kan utveksles og utdypes, og det er i møtet med brukeren at veilederen kan invitere til medvirkning og yte tjenester som er brukerretta ... Nav - med brukeren i sentrum. Oslo: Universitetsforlaget 2013.

Når man kjemper med systemer som overhodet ikke er tilrettelagt for brukerne, da blir det feil, sier seniorrådgiveren. IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav sier at de tar brukervennlighet på største alvor. Bruker har de siste tiårene overtatt som vanlig betegnelse på folk som har kontakt med offentlige etater av ulike slag.

RELATERTE BØKER