Norges Bank 1816-2016

Norges Bank 1816-2016 - Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen, Gjermund Forfang Rongved | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen, Gjermund Forfang Rongved
DIMENSJON
8,71 MB
FILNAVN
Norges Bank 1816-2016.pdf
ISBN
6576464277828

BESKRIVELSE

Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Gjennom 1800-tallet ble den siste oppgaven stadig mindre viktig, ettersom andre banker vokste frem. Oppgaver knyttet til å sikre et fungerende betalingssystem, finansiell stabilitet og krisebekjempelse som alle kjennetegner moderne sentralbanker kom i forgrunnen. Bankens rolle som kriseløser ble gjennom 1800-tallet utviklet i samspill med staten og de politisk valgte myndigheter. Gjennom disse oppgavene kom Norges Bank til å påvirke landets økonomiske, i perioder også politiske, utvikling. Særlig sentral ble sentralbanken i 1920- og 30-årene, en tid preget av dype økonomiske kriser og kraftige politiske brytninger. Etterkrigstiden ga en redusert betydning og selvstendighet for sentralbankene og særlig i Norge. Etter flere år med friere markeder, store oljeinntekter og betydelig oppbygning av kapital i oljefondet har Norges Bank igjen inntatt en sentral plass i norsk økonomi og politikk. Einar Lie (f. 1965) er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo Jan Thomas Kobberrød (f. 1973) er professor i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge Eivind Thomassen (f. 1986) er historiker og forsker ved Universitetet i Oslo Gjermund Forfang Rongved (f. 1980) er historiker med ph.d. fra Universitetet i Oslo

To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Tittel: Norges Bank 1816-2016, Forfatter: Lie, Einar; Jan Thomas Kobberrød; Eivind Thomassen; Gjermund Forfang Rongved, Omtale: Norges Bank 1816-2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år.

Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland. Bankens organisasjon og prinsippene for dens virksomhet fastsettes av Stortinget ved lov. Kjøp Norges Bank 1816-2016 fra Bokklubber Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år.

RELATERTE BØKER