Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,30 MB
FILNAVN
Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten.pdf
ISBN
3099745896613

BESKRIVELSE

Retten til å bestemme over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og etter menneskerettighetene. Det gjelder også i møte med helsepersonell som tilbyr helsehjelp av god kvalitet og ut fra de beste formål. Men hvor langt rekker dette synspunktet? Når må det likevel kunne gripes inn og gis hjelp uten samtykke, eventuelt under motstand? I ni artikler drøftes ulike sider ved denne problematikken, som er særlig aktuell overfor enkeltpersoner med psykisk funksjonssvikt. Blant temaene som drøftes, er forholdet til internasjonale menneskerettigheter, forståelsen av ulike tvangsbegreper, forsvarlighet, involvering av pårørende, tvangsmedisinering i psykisk helsevern og rettssikkerhet for barn. Boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere, og inneholder både prinsipielle drøftinger og avklaring av mer konkrete problemstillinger.

Individets rett til selvbestemmelse over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i tradisjonell ... Tittel: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten: Publikasjonstype: Bøker, bokkapitler: År for utgivelse: 2018: Forfattere: Østenstad, BHenning ... Bruk av tvang i velferdsstaten er et viktig tema som berører mange som arbeider i, kommer i kontakt med eller forsker på ulike deler av velferdsapparatet. I akademia har problemstillinger angående tvangsbruk fått økt oppmerksomhet de siste tiårene, særlig blant jurister, medisinere/helseforskere og samfunnsvitere.

Individets rett til selvbestemmelse over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i tradisjonell ... Tittel: Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten: Publikasjonstype: Bøker, bokkapitler: År for utgivelse: 2018: Forfattere: Østenstad, BHenning ... Bruk av tvang i velferdsstaten er et viktig tema som berører mange som arbeider i, kommer i kontakt med eller forsker på ulike deler av velferdsapparatet. I akademia har problemstillinger angående tvangsbruk fått økt oppmerksomhet de siste tiårene, særlig blant jurister, medisinere/helseforskere og samfunnsvitere.

RELATERTE BØKER