God praksis

God praksis - Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea
DIMENSJON
11,90 MB
FILNAVN
God praksis.pdf
ISBN
9507418937347

BESKRIVELSE

Leger tilhører en profesjon som nyter stor respekt, forvalter store verdier og har stor makt. Det vil alltid følge ansvar med en slik privilegert posisjon. Dette gjelder i særlig grad når man står overfor sårbare mennesker, slik leger gjør i sin arbeidshverdag.Grunntesen i God praksis er at medisin er en moralsk virksomhet. For å kunne utøve god medisinsk praksis trenger leger velutviklet dømmekraft, så vel som teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Boken tar sikte på å stimulere til interesse for etikk og til videreutvikling av den dømmekraften leger trenger for å ivareta profesjonens forpliktelse til å hjelpe.Boken inneholder en mengde fortellinger fra legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem. Fortellingene er hverdagslige fremstillinger av store spørsmål. De illustrerer at leger stadig vekk støter på etiske dilemmaer i sitt daglige virke. Fortellingene kan også leses som utforskninger av påstanden om at legers kunnskap er og må være sammensatt. Både i fortellingene og teksten ellers fremheves det dessuten at legers ansvar strekker seg ut over møtene med enkeltpasienter. Dette har blant annet sammenheng med de etiske aspektene ved helsepolitikk og medisinsk forskning.Fortellingene i boken kommenteres og diskuteres, men God praksis gir ikke oppskrifter på hvordan medisinsk-etiske utfordringer skal løses. I stedet inviteres leseren til selv å reflektere over slike spørsmål og ta stilling til dem.Stefán Hjörleifsson er lege og filosof. Han er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og underviser legestudenter i både pasientkontakt og allmennmedisin. Han har vært fastlege i ti år og har undervist i medisinsk etikk ved Universitetet på Island like lenge.Kjersti Lea er humanist og kunnskapsteoretiker. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske fag og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Bergen. Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Per dags dato er det utarbeidet mer enn hundre konseptvalgutredninger (KVU) så det burde være nok å ta av. Men det er vanskelig å finne en god KVU som kan brukes som mal for andre. god praksis, ta utgangspunkt i foreliggende forskningsevidens.

Dette gjelder også i psykisk helsevern, der evidensbasert praksis defineres som integrasjon av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise, i kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser (APA, 2006; Rønnestad, 2008). PERSPEKTIVER PÅ GOD PRAKSIS - EN UNDERSØKELSE AV KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNER 1 1. SAMMENDRAG Rambøll har i perioden oktober 2009 til februar 2010 gjennomført "Perspektiver på god praksis - en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering" på oppdrag fra Helsedirektoratet. Praxis hjelper hver dag mange ansatte innen helsesektoren med nye klær.

RELATERTE BØKER