Skjønn

Skjønn - Ingar Heum | Ridgeroadrun.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingar Heum
DIMENSJON
6,15 MB
FILNAVN
Skjønn.pdf
ISBN
1487319241655

BESKRIVELSE

I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig.Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjønnet og er bevisst hvilke muligheter og begrensninger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre kvalitet, hevder forfatteren.Selv om mange av eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnsteknikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også innenfor privat virksomhet.

Hvordan bør det handles? For eksempel hvordan bør situasjonen bli håndtert slik at omsorg kan merkes og utfoldes? Klinisk skjønn •Mange klinikere ville vurdert pasient 1 som sannsynlig hallusinert, pasient 2 som sannsynligvis ikke hallusinert og pasient 3 som tvilstilfelle. •Pas 1 og 2 blir i så fall vurdert i strid m informasjon innhentet fra spørsmålet, mens v pas 3, ville svaret på spørsmålet bli vektlagt.

Se også []. Skjønn; Forvaltningsskjønn Et skjønn som skal ivareta pasientens behov, pasientens unike verdier og erfaringer, involverer erfaringer som sprenger grensene for hva praktikeren allerede vet og kan forutsi på forhånd.

RELATERTE BØKER