Skjønn

Skjønn - Ingar Heum | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingar Heum
DIMENSJON
10,12 MB
FILNAVN
Skjønn.pdf
ISBN
7263254760266

BESKRIVELSE

I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig.Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjønnet og er bevisst hvilke muligheter og begrensninger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre kvalitet, hevder forfatteren.Selv om mange av eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnsteknikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også innenfor privat virksomhet.

Skjønn; Forvaltningsskjønn Et skjønn som skal ivareta pasientens behov, pasientens unike verdier og erfaringer, involverer erfaringer som sprenger grensene for hva praktikeren allerede vet og kan forutsi på forhånd. Det vil si det er erfaringer der praktikeren lærer noe nytt. Skjønn er en minirettsak hvor forsikringsselskapet og forsikringstaker velger hver sin skjønnsmann -som blir enig om det gitte forsikringsoppgjøret, med bindende virkning.

Ett... Hvorfor skjønn? «Når det gjelder forvaltningens myndighet til å treffe forvaltningsmessige vedtak i individuelle tilfelle, har det…betydning for rettssikkerheten at lovene formuleres slik at den enkelte borgers rettsstilling blir minst mulig undergitt forvaltningsmyndighetenes frie (diskresjonære) skjønn.» Forvaltningskomiteen 1958 Definisjon av skjønn i Online Dictionary. Betydningen av skjønn.

RELATERTE BØKER