Skjønn

Skjønn - Ingar Heum | Ridgeroadrun.org Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ingar Heum
DIMENSJON
9,43 MB
FILNAVN
Skjønn.pdf
ISBN
9109084496536

BESKRIVELSE

I denne boka konsentrerer forfatteren seg om de skjønnsvurderingene som yrkesutøvere i NAV må foreta. Å utøve skjønn handler om vurderingene vi gjør når vi skal fatte beslutninger på områder som er komplekse og kanskje uoversiktlige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret blant mange mulige når det ikke finnes eksakt oppskrift på hva som er riktig.Boka tar for seg skjønn som metode, som verktøy og som tenkemåte. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjønnet og er bevisst hvilke muligheter og begrensninger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre kvalitet, hevder forfatteren.Selv om mange av eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnsteknikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også innenfor privat virksomhet.

OED gir i vedtaket uttrykk for at de to ovennevnte konsesjonsgitte utbyggingsalternativene kan kombineres, fortrinnsvis ved å legge jordkabel på større delstrekninger etter alternativ 2 under forutsetning av at kommunene finner dette hensiktsmessig. Skjønn - sosiale normer og lovens ånd. Omsorg og skjønn har noe med hverandre å gjøre.

•Pas 1 og 2 blir i så fall vurdert i strid m informasjon innhentet fra spørsmålet, mens v pas 3, ville svaret på spørsmålet bli vektlagt. •Dette er i tråd med bayesiansk ... Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

RELATERTE BØKER