Markedsføringsloven

Markedsføringsloven - Tore Lunde, Terje Lundby Michaelsen | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tore Lunde, Terje Lundby Michaelsen
DIMENSJON
6,18 MB
FILNAVN
Markedsføringsloven.pdf
ISBN
7342018632511

BESKRIVELSE

Markedsføringsloven med kommentarer inneholder omfattende merknader til og analyser av markedsføringslovens bestemmelser. Loven gir viktige bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, blant annet vern mot urimelig handelspraksis, herunder villedende og aggressiv markedsføring. Andre sentrale regler gjelder vern mot urimelig handelspraksis overfor barn og kontroll med urimelige avtalevilkår. I tillegg inneholder loven bestemmelser om næringsdrivendes opptreden overfor hverandre. Bestemmelsene utgjør viktige rammevilkår for næringsdrivendes aktiviteter i markedet. Markedsføringsloven med kommentarer foreligger nå i tredje utgave, og gir en oppdatert og betydelig utvidet framstilling av reglene om markedsføring i lys av rettsutviklingen siden forrige utgave. Boken er et nødvendig verktøy for alle som arbeider med markedsføringsrett i praksis.

Forskrifter gitt i medhold av lov 16. juni 1972 nr.

av 9. januar 2009, også kalt markedsføringsloven, er en norsk lov som avløste markedsføringsloven av 1972.Markedsføringsloven setter rammer for næringsdrivende markedsføring og avtalevilkår, både av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne. 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16.

RELATERTE BØKER