Ledelse for sykepleiere

Ledelse for sykepleiere - Kari Vevatne | Ridgeroadrun.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kari Vevatne
DIMENSJON
5,52 MB
FILNAVN
Ledelse for sykepleiere.pdf
ISBN
9366759339831

BESKRIVELSE

Kompetanse i ledelse for sykepleiere har lenge vært etterspurt. Denne boken viser hvilken faglig kompetanse sykepleiere trenger for å lede, og belyser hvilke verdier som kan vektlegges i utøvelse av lederskap. I kapittel 1 gis en gjennomgang av ulike ledelsesteorier og hva ledelse er. I kapittel 2 er temaet organisasjonsteori og organisasjonens strukturelle, kulturelle og prosessuelle sider. I dette kapittelet er det også fokus på kvalitet og sikkerhet. I det tredje kapittelet beskrives sykepleieledelse, og fenomener som skjønn, frihetspraksiser og hybridledelse løftes fram. Det fjerde og siste kapittelet tydeliggjør betydningen av likeverd i relasjoner, og det vises til at ledelse er en relasjonell aktivitet. Gjennom hele boken følger vi tre sykepleieledere med illustrerende eksempler fra deres hverdag. Boken er aktuell for sykepleiestudenter og for alle sykepleiere som er ledere. Kari Vevatne har lang erfaring som leder i helse- og kunnskapsorganisasjoner. Hun er dr.polit., psykiatrisk sykepleier og veileder.

Denne tradisjonen kan føres tilbake til Florence Nightingale (1820-1910), som midt på 1800-tallet skisserte en rekke prinsipper for utøvelsen av sykepleie og utviklingen av ... 3.4.4 Tjenestekoordinering og faglig ledelse 33 3.4.5 Kunnskapsbasert fagutvikling og tjenesteforbedring 33 3.5 Drøfting av nye områder for videreutdanning på masternivå 33 3.5.1 Innledning 33 3.5.2 Psykiske lidelser og rusproblematikk 34 3.5.3 Barn, unge og deres familier 35 3.5.4 Eldre 38 Dette er en kompletterende utdanning som er rettet mot sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Det tas utgangspunkt i Helsedirektoratets avslag på søknad om autorisasjon der det er dokumentert hva som må kompletteres for å få jevngod utdanning med norsk utdanning. Det handler om kvalifisert ledelse av faget og dermed er det den som har den sykepleiefaglige ledelsen, som har ansvaret.

• Lederen må kjenne sine ansatte . Målstyring er ut.

RELATERTE BØKER