Hjerne og atferd

Hjerne og atferd Les boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,20 MB
FILNAVN
Hjerne og atferd.pdf
ISBN
2850851697837

BESKRIVELSE

I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. I denne boken får leseren innsikt i hva en i dag vet om sentralnervesystemets oppbygning og funksjon. Her presenteres undersøkelsesmetoder som leger, psykologer og pedagoger kan benytte for å diagnostisere og beskrive de funksjonelle aspektene av nevrobiologiske forstyrrelser hos barn og unge. Boken har kapitler om grunnleggende kunnskapsområder som anatomi, genetikk og nevropsykologi, og mer spesifikke kapitler om blant annet dysleksi, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, tics og Tourette syndrom, oppmerksomhetsproblemer, epilepsi, cerebral parese, autisme, hodeskader og mental retardasjon. Boken henvender seg til to grupper. Den ene er studenter i psykologisk, pedagogisk, medisinsk og annen helsefaglig utdanning. Den andre er fagfolk i barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, PPT, kompetansesentra, barnevern, barnehager, skoler og andre 1. linjetjenester.

Beskrivelse. I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. Moderne nevrovitenskap knytter menneskers atferd, følelser og tanker til nevrobiologiske prosesser i hjernen.

Vi vil kort sagt dø uten en hjerne, da det er hjernen som styrer alle kroppsfunksjonene og sikrer at kroppen fungerer som en finjustert maskin. Mat & atferd er en pasientforening for deg som søker støtte, fellesskap og økt forståelse for sammenhengen mellom mat og psykisk helse. Både den som er rammet og de pårørende kan bli medlemmer i foreningen. Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er sliten, eller helt utslitt.

RELATERTE BØKER