Hjerne og atferd

Hjerne og atferd En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre ridgeroadrun.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,87 MB
FILNAVN
Hjerne og atferd.pdf
ISBN
2819231120740

BESKRIVELSE

I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige fag kastet nytt lys over ulike atferds- og lærevansker hos barn og unge. I denne boken får leseren innsikt i hva en i dag vet om sentralnervesystemets oppbygning og funksjon. Her presenteres undersøkelsesmetoder som leger, psykologer og pedagoger kan benytte for å diagnostisere og beskrive de funksjonelle aspektene av nevrobiologiske forstyrrelser hos barn og unge. Boken har kapitler om grunnleggende kunnskapsområder som anatomi, genetikk og nevropsykologi, og mer spesifikke kapitler om blant annet dysleksi, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, tics og Tourette syndrom, oppmerksomhetsproblemer, epilepsi, cerebral parese, autisme, hodeskader og mental retardasjon. Boken henvender seg til to grupper. Den ene er studenter i psykologisk, pedagogisk, medisinsk og annen helsefaglig utdanning. Den andre er fagfolk i barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, PPT, kompetansesentra, barnevern, barnehager, skoler og andre 1. linjetjenester.

I de senere år har mye forskning innen nevrovitenskapelige ... Hjernen gir beskjed til kroppens muskler, sener og organer om hvordan de skal reagere gjennom nerveimpulser i nervesystemet. For eksempel sender hjernen beskjed til øynene våre om å flytte fokus og blikkområde etter hvert som vi leser ordene og linjene i denne teksten. På den måten kan svulsten skade og ødelegge områder som er ansvarlig for sansene våre, bevegelser, balanse, tale, hukommelse og atferd.

I: B.Gjærum & B.Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 26 s.

RELATERTE BØKER